Strategiskt tänkande en tillgång för elever

Genom att träna på att hitta olika strategier så ökar elevers problemlösningsförmåga i matematik. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

Läs vidare [Göteborgs universitet]