Prisad professor fortsätter leva aktivt liv

Du är bra på att väcka lusten för matematik, ett ämne som för många är förknippat med ångest i skolan?

– Ja, jag blir så ledsen av att höra det. Matematik är ju det mest fantastiska ämne som uppfunnits i världshistorien. Det är ju hemskt att så många som tio procent inte lärt sig att läsa, skriva och räkna när de gått ut nian, det borde man hunnit med att lära sig på den tiden, säger Lars-Erik Persson.

Läs vidare [NSD]