Matematiska samtal i klassrummet

Intervju med Cecilia Kilhamn, lektor i matematikdidaktik som tillsammans med kollegor vid Göteborgs universitet har skrivit boken Matematiska samtal i klassrummet. Vägar till elevers lärande.
Läs mer [Göteborgs Universitet]