Matematik & kultur är grunden

Under de senaste 20 åren har vi lärt oss 90 procent av det vi nu vet om hjärnan, som att fysisk aktivitet förbättrar minne, kreativitet och väl-befinnande. Vad gör konsten?

Läs vidare [Pedagogiska Magasinet]