Lärarstudenter: Utbildningen kräver drivkraft

Studenterna Lisa Källvik och Denny Jansson lägger fem år vardera på att utbilda sig till ämneslärare.

Deras råd: Underskatta inte utbildningen. Den är mer krävande än vad många tror.

Läs vidare [Vimmerby Tidning]