»Lärares tysta kunskap är inte alltid den bästa«

Lena M Olsson, sociolog, har skrivit boken Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet. Det har gjorts många utvecklingsinsatser för att beskriva vad lärares tysta kunskap består av, för att den ska kunna spridas och för att få en ökad legitimitet för lärares arbete.

– Men den tysta kunskapen kan också behöva ifrågasättas och granskas. Beprövad erfarenhet utmanar på så sätt den tysta kunskapen, säger Lena M Olsson.

Läs vidare [Pedagogiska Magasinet]