Jobba och studera till lärare samtidigt

Sverige behöver fler kunniga och kompetenta lärare. Regeringen föreslår en satsning som gör det möjligt för fler lärosäten att erbjuda en arbetsintegrerad lärarutbildning, där möjlighet finns att jobba på en skola och studera till lärare parallellt.

Läs vidare [Regeringen]