Varför övergavs romerska siffror?

På 1200-talet introducerade matematikern Leonardo Fibonacci ett revolutionerande talsystem för européerna som kom att förändra Europa för alltid.

Läs vidare [Världens Historia]