Studie: Så kan moralisk och politisk utveckling förutsägas

Hur kommer det sig att dagens konservativa är mer liberala i många värderingsfrågor än gårdagens liberaler? Varför har opinionen i stora delar av världen svängt så enormt snabbt till förmån för homosexuellas rättigheter men stått stilla på andra etiskt minerade områden som till exempel aborträtt? De fyra forskarna – matematiker, psykologer och samhällsvetare vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier – har byggt matematiska modeller som baseras på nya rön inom moralpsykologin.

Läs vidare [Stockholms universitet]