Stor brist på vissa ämneslärare

Högstadielärare och speciellt matte-NO- och slöjdlärare är svårast för kommunerna att få tag på, visar Ekots enkät. Över 70 procent av de 202 kommuner som svarat på en enkät från Ekot inför läsårsstarten uppger att det är svårast att få tag på högstadielärare när det gäller rekryteringen av lärare till grundskolan.

Läs vidare [Sveriges Radio]