Garanti för rätt stöd i rätt tid

Elever som behöver extra stöd i svenska och matematik ska få det redan i förskoleklass. Det är en del i läsa, skriva och räkna-garantin som infördes vid halvårsskiftet.

Läs vidare [Värmlands Folkblad]