Katastrof att var tredje pojke i utsatta områden missar gymnasiet

Arbetsmarknaden för dem som bara gått grundskolan är nästan helt stängd. Samtidigt saknar allt fler elever behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program. Särskilt stort är problemet i utsatta områden.

Läs vidare [Dagens Arena]