”Utan kontanter går integriteten förlorad”

Utan kontanter riskerar vi att förlora möjligheten att hålla våra transaktioner hemliga. Köp som var för sig verkar harmlösa läggs samman till detaljerade profiler, skriver Svante Linusson (C), professor i matematik vid KTH.

Läs vidare [Ny Teknik]