Skicka in ett bidrag till Matematikbiennalen 2020

Matematikbiennalens syfte är att lärare ska få möjlighet att lära av och inspirera varandra. Till Matematikbiennalen finns möjlighet att skicka in bidrag till:
* Föreläsning
* Workshop
* Kollegor emellan
* Idéutställning

Skicka in ditt bidrag senast den 19 juni. Under september meddelas besked om bidrag som antagits.

Intresseanmälan för bidrag till Matematikbiennalen 2020 [Linnéuniversitetet]