Orättvisa betyg i matematik i grundskolan

Björn Tyrefors, doktor i ekonomi, har studerat skillnaden i pojkars och flickors matematikbetyg.

Läs vidare [Pedagogiska Magasinet]