Motstridiga styrprinciper påverkar lärararbetet

I en ny avhandling undersöker Katarina Samuelsson hur olika sätt att styra, organisera och kvalitetssäkra arbetet influerar lärares möjliga sätt att agera. I avhandlingen jämförs även bland annat 1548 svenska och finska lärares enkätsvar, om upplevelser av omstrukturering av deras arbete, från ett större europeiskt forskningsprojekt.

Läs vidare [Göteborgs universitet]