Karin Sjöberg Wallby, en av årets hedersdoktorer vid Karlstads universitet

Karin Sjöberg Wallby, fd mellanstadielärare och medarbetare vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning, har blivit utnämnd till hedersdoktor av Karlstads universitet.

“Hon har genom böcker, tidskrifter, seminarier och workshops med stor energi och noggrannhet arbetat för att sprida lärares beprövade erfarenheter och omsätta forskningsresultat till användbara modeller för undervisning i matematik. Karin Sjöberg Wallbys mångåriga engagemang för god forskningsbaserad undervisning i svensk skola och på lärarprogrammet, har stöttat elevers, lärarstudenters och lärares möjligheter att utvecklas på bästa möjliga sätt.”

Läs vidare [Karlstads universitet]