110 procent matte och fysik – Oliver bryter skoltrenden

Många oroar sig för att gymnasieelevernas skolresultat ska ha försämrats, framförallt inom ämnen som matematik och svenska.

Läs vidare [it-pedagogen]