“Vi behöver skapa fler vägar in i läraryrket”

Den rådande lärarbristen i teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen väntas öka om antalet examinerade fortsätter att vara i samma nivå som de senaste åren. Det visar ny statistik från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Läs vidare [Teknikföretagen]