Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Varje år sedan 1997 skapar Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg en mötesplats för kunskap, inspiration och nya perspektiv. I genomsnitt görs ungefär 70 000 besök på festivalen varje år.

Läs vidare [Vetenskapsfestivalen]