Pris för framstående vetenskaplig prestation till Anna Pansell, MND, Stockholms universitet

Matematiklärares undervisning påverkas av det sammanhang som det är en del av. Att studera lärares arbete i matematikklassrummet, eller lärares enskilda kunskaper kan vara viktigt, men det räcker inte för att förstå vad som möjliggör och begränsar deras undervisning. För att förstå matematikundervisning behöver matematiklärares undervisning studeras tillsammans med de kontexter som de omges av, såsom matematikläromedel och kursplanen i matematik, skriver Anna Pansell.

Läs vidare [Stockholms universitet]