Premiär i Sverige för internationella Junior Academy

Den 1 april öppnade ansökningsportalen till det internationella programmet Junior Academy, som för första gången också uppmärksammas i Sverige. Bakom initiativet står Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med the New York Academy of Sciences.

Läs vidare [Kungliga IngenjörsVetenskaps Akademien]