Forskare: Svårt att ersätta motivation med tvång

Rickard Ulmestig, docent i socialt arbete på Linneuniversitetet i Växjö, tror inte att krav på godkända betyg när man söker sommarjobb kommer att leda till att många fler elever förbättrar sina skolresultat.

Läs vidare [Svt]