Samma lärare – olika praktiker?: en studie av literacy och meningsskapande i grundskolans tidiga ämnesundervisning

I fokus står ämnesundervisning i grundskolans mellanår (elever 10–13 år gamla) och jämförelser av fyra klasslärares arbete i matematik- och historieundervisning. Studien handlar om en resa in i två olika skolämnen och literacypraktiker i dem med utgångspunkten att samma lärare undervisar i båda ämnena. Studien är skriven av Monica Egelström vid Umeå universitet.

Läs vidare [PDF]


Aktuellt komplettering

Läroboken styr matematiken [Tidningen Grundskolan]