Matematik för vår tid

Alla matematiker har många gånger mött frågan: Vad gör du egentligen?

Och det naturliga svaret förefaller att vara: Praktiskt taget ingenting.

Läs mer …

Not: Lättläst skrivet av en av vårt lands främsta matematiker: Lennart Carleson.