Vetenskaplig grund räcker inte

När skolans problem betraktas som en gåta med ett enda rätt svar riskeras vägen framåt. Istället behöver experimenten, visionerna och den tysta yrkeskunskapen få större plats.

Läs mer [Pedagogiska Magasinet]