Utvecklingsarbete på undervisning av särskilt matematikbegåvade elever

Mattetalanger NCM kommer att hålla i en workshop med deltagare såsom myndighetsrepresentanter från UKÄ, Skolverket och SPSM, forskare, huvudmän, skolledare och lärare för att initiera ett utvecklingsarbete med fokus på undervisning av särskilt matematikbegåvade elever inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Dina åsikter är betydelsefulla i detta arbete och vi hoppas att du vill
medverka i detta utvecklingsarbete genom att besvara enkäten
senast söndag 24 februari 2019. Enkäten besvaras anonymt.

Vänliga hälsningar!
Peter Nyström, NCM     Ingrid Olsson     Bodil Lövgren, SMaL