Universitetets läxhjälp lyfte högstadieelevernas betyg

Hösten 2015 startade Lumink Akademin – ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Mirum galleria. Syftet var att ge läxhjälp till ett urval av högstadieelever vid Söderportens skola i stadsdelen Hageby och på så sätt höja betyg och inspirera till vidare studier. Nu har projektet utvärderats av professor Karl Wennberg och Erik Liss vid Linköpings universitet.

Läs vidare [Svt]