Nytt nummer av NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk

Årets första nummer innehåller fyra artiklar.

– Studying concept elements as a way to trace students’ conceptual understanding

– Development of algebraic thinking: opportunities offered by the Swedish curriculum and elementary mathematics textbooks

– Literature review of mathematics teaching design for problem solving and reasoning

– Ambisiøse undervisningspraksiser i Teacher time out

Vissa artiklar kan endast läsas av prenumeranter. Alla artiklar äldre än två år är Open Access.

Nordisk Matematikkdidaktikk, NOMAD – Nordic Studies in Mathematics Education – är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

NOMAD – Aktuellt nummer