NOMAD – tematiskt nummer år 2021

Nu har arbetet med NOMADs tematiska nummer år 2021 börjat.

Temat är Praxis-nära matematikdidaktisk forskning. Ambitionen är att i detta nummer kunna presentera en aktuell bild av Nordisk forskning inom detta fält. Mer information finns i inbjudan att medverka.

Thematic issue 2021 – Call-for-papers