Matematik drev världen framåt

Historiens äldsta exempel på matematik är 33000 år gammalt och ristades in på ett ben. Sedan dess har alla stora kulturer gett sina bidrag till den vetenskap som mer än någon annan har format den mänskliga civilisationen.

Läs vidare [varldenshistoria.se]