Satsning på programmering i skolor

I ett treårigt projekt ska alla högstadie- och gymnasieelever i Karlstad få fördjupade kunskaper i programmering. 72 pedagoger ska engageras och fortbildas i projektet.

Läs vidare [SVT]