Nya allmänna råd samt ändringar i SKOLFS

Nu finns nya allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskola. Boken innehåller nu också råd om hur urvalet till gymnasiesärskolans nationella program bör gå till.
Ändringarna i SKOLFS berör nationella prov och ämnesprov.
Läs mer [Skolverket]