”Möjligheten till forskning har blivit ett lyft för mig”

En dag i veckan arbetar gymnasieläraren Oscar Isaksson som forskare på Göteborgs universitet.
– Det är en avancerad form av kompetensutveckling, säger han.
– Jag har en heltidstjänst på skolan. Men 20 procent av min arbetstid är sedan några år tillbaka förlagd till Göteborgs universitet där jag forskar i fysik, vilket är en enorm förmån och något som jag har stor nytta av i mitt jobb som gymnasielärare.

Läs vidare [Skolvärlden]