Matematiken som förutspår evolutionens vägar

Olika gener samverkar för att ge upphov till en viss egenskap. Genom att använda kunskap om hur denna samverkan går till har Umeåforskare kunnat konstruera matematiska modeller som förklarar vilka vägar evolutionen kommer att ta.

Läs vidare [Forskning.se]
Läs även [Umeå universitet]