Debatt: Matematiken fördärvar många elevers liv

I vilka situationer kommer eleverna i sitt framtida liv att behöva all matte som skolan lär ur, frågar sig Per Acke Orstadius. I grundskolan får eleverna 1 125 lektionstimmar matte. Det är ett hundratal timmar mera än vad de får i ämnena geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och konsumentkunskap sammanlagt. Vad eleverna lär sig i dessa andra ämnen ingår inte i OECD:s Pisa-undersökningar.

Läs vidare [ETC Göteborg, Debatt]