Högpresterande eller särskilt begåvad?

Enligt Skolverket kan omkring fem procent av Sveriges elever räknas som särskilt begåvade. Men enligt Attila Szabo, forskare i matematikdidaktik, är det inte viktigt att avgöra om en elev är särskilt begåvad eller högpresterande i matematik.

– De elever som har ett intresse bör vara välkomna i särskilda grupper eller fördjupande matematik, baserat på intresse. Inte differentiera dem på grund av begåvning eller prestation i allmänhet.

Läs vidare [Svt]