Filosofiprofessor:”Lärare ska inte göra det kul”

Kritiskt tänkande och ifrågasättande är centralt, det är lärare oftast överens om. Men när elever ifrågasätter vetenskapen krävs balanskonster av lärarna.

– Då måste de både förmedla fakta och lära eleverna att analysera argument, säger Åsa Wikforss, professor i filosofi.

Läs vidare [Pedagog Stockholm]