Replik till Arne Engström – Lågpresterande elever i matematik

Arne Engström för en vilt svingande, men illa underbyggd argumentation om effekten av storskaliga satsningar på matematikutveckling i skolan, menar författarna i en replik till inlägget Lågpresterande elever i matematik – skolans blinda fläck. (red.)

Läs vidare [Skola och samhälle]