Lässtrategi spelade roll för matten

Att kunna resonera är viktigt i matematik. Cecilia Segerby visar i sin forskning hur läsförståelsestrategier kan användas för att förbättra elevers förmåga att formulera sina tankar i matematik.

Läs vidare [Tidningen grundskolan]