Höjt bidrag lockar få till lärarutbildning

Det höjda studiebidraget till ämneslärarstuderande har inte varit någon framgång, konstaterar CSN. Endast 20 procent av de studerande anger det höjda bidraget som anledning till att de börjat studera, men regeringen har ändå valt att utöka satsningen.
I syfte att minska lärarbristen infördes 2015 högre studiebidrag för studerande på KPU-programmet (kompletterande pedagogisk utbildning). Det 1,5-åriga programmet studeras för att få ämneslärarexamen. Mellan 2015 och 2018 gällde det höjda bidraget endast för lärare inom matematik-, natur- och teknikämnen, där lärarbristen var som störst.

Läs vidare [msn ekonomi]