Blivande lärare får minst lärarledd undervisning

Svenska högskolestudenter har minst undervisningstid i Europa och bland alla program i Sverige ligger lärarutbildningarna i botten.

– Vi har sex timmar undervisning i veckan och det är absolut för lite, säger lärarstudenten Lindha Nilsson.

Läs vidare [Lärarnas tidning]