Arne Engström ger svar på tal

Arne Engström ger en motreplik till Andreas Ryve med flera angående effekten av storskaliga matematiksatsningar. Effekterna är svåra att påvisa och matematikutvecklingsresurser ska därför inte slösas bort på ineffektiva satsningar, menar Engström

Läs vidare [Skola och samhälle]

Från tidigare Aktuellt, 181204