Lektionen där rätta sättet är att göra fel

Lära sig matte genom att våga göra fel. Det är tanken bakom “inte-fatta” kursen där elever undervisar elever.

Läs vidare [Kkuriren]