Lågpresterande elever i matematik – Skolans blinda fläck?

Skolmatematiken är ett skolämne som har fått såväl hög status som uppmärksamhet och utvecklingsmedel i form av exempelvis Matematiklyftet. Samtidigt finns det brist på kunskap om varför de elever som presterar allra sämst i ämnet misslyckas. Arne Engström, docent i matematikdidaktik vid Karlstads universitet, hävdar att man inte bara borde satsa på att utveckla matematikundervisningen i allmänhet, utan även i synnerhet för de elever som har svårast att klara ämnet.

Läs vidare [Skola och samhälle]