Youtube betalar ut miljonbelopp för utbildningsmaterial på nätet

YouTube meddelade igår att man kommer att lägga 20 miljoner dollar, motsvarande 180 miljoner kronor, för att ta fram utbildningsmaterial i videoform som sedan ska publiceras på YouTube. Dessa pengar ska YouTubers kunna ansöka om de spelar in utbildningsklipp till YouTube och har ett visst antal följare på sin kanal. Samtidigt kan man läsa på Svt.se att internationella studier visar att föräldrars skärmtid riskerar påverka barnens utveckling negativt.

Läs vidare [Svt]

Läs vidare [Youtube]