När elever misslyckas har skolan slutat fungera

Generella fortbildningssatsningar har små effekter för elever med låga prestationer i matematik. Vill man förbättra situationen för dem så är det riktade insatser till gruppen som behöver göras. Sådana insatser saknas idag, skriver Arne Engström, docent i matematikdidaktik.

Läs vidare [Dagens Samhälle]