Hur fungerar kurs- och ämnesplanerna i praktiken?

Som ett led i det förberedande arbetet inför revidering av kurs- och ämnesplaner finns just nu en webbenkät på skolverket.se. I webbenkäten går det att lämna synpunkter på hur kurs- och ämnesplanerna fungerar i praktiken.

Läs vidare [Skolverket]