Varför är det så svårt att sätta likvärdiga betyg?

Bristande likvärdighet i målrelaterad betygssättning har lett till att röster nu höjs för återgång till relativa betyg. Det vore att förhasta sig, menar Anders Jönsson, professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad, och ger förslag på hur likvärdigheten kan förbättras.

Läs vidare [Skola och Samhälle]