Val 2018: Hur ska skolan möta alla elevers skilda behov?

Föräldraalliansen Sverige ställer brännande frågor till riksdagspartierna inför valet 2018.
Hur ska skolan möta upp alla elevers skilda behov, såväl högpresterande och normalpresterande som de som har stora svårigheter att klara skolan?
Läs mer [Föräldraalliansen]